TMDK Etkinlikleri

İTÜ Etkinlikleri için;
etkinlik.itu.edu.tr

27 Nov
Pasif Etkinlik

Türk Halk Müziği Konseri - San. Öğr. Gör. Ali Yılmaz

26 Nov
Pasif Etkinlik

Kanun'da Türk Müziği İcrası ve Transpozisyon Kolaylığı Bakımından Alternatif Mandallama Sistemi- Seminer-Sait Durgun

26 Nov
Pasif Etkinlik

Çalgı Yapımında Antropometrik Yaklaşımlar - Dr. Öğr. Üyesi Tunç Buyruklar