Uluslararası Müzik ve Bilimler Sempozyumu Bildirileri-en