Bestekârlar Serisi-1 Bestekârlar Serisi-2 Bestekârlar Serisi-3Fasıl Serisi-1Prof. Ercümend Berker ve YazılarıYücel Paşmakçı İle Türküler ÜzerineMutlu TorunÇanakkale TürküsüMüzikte Araştırma YöntemleriİTÜ Konservatuarda Yirmi İki Yıl1. Müzikoloji Bölümleri ÇalıştayıTürk Halk Müziğinde Metrik YapıTürk Musikisi Klasikleri Fasikülü-Rast MakamıTürk Musikisi Klasikleri Fasikülü-Hicâz Makamı1. Uluslararası Nida Tüfekçi Bağlama Sempozyumu1. Uluslararası Kaval Sempozyumu BildirileriBağlamada Bozuk DüzeniKanunda Süsleme ve Modern Çalış Teknikleri İçin Alıştırmalar-EtütlerUluslararası Müzik ve Bilimler Sempozyumu Bildirileri