İTÜ TMDK Yayınları’nı Biliyor musunuz? Seri-1

Ülkemizin ilk Türk Müziği konservatuvarı olarak kurulan İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı, bilimsel ve sanatsal faaliyetlerinin yanı sıra “İTÜ TMDK Yayınları” kapsamında müzik alanına kazandırdığı birbirinden değerli eserler ile dikkat çekiyor.

Varlığı yarım asra yaklaşan İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı, gerek Türk müziği alanındaki gerek akademik kapsamdaki hizmetlerini çıkardığı yayınlarla zenginleştirmiştir. Alanında öncü olmanın bilinciyle çalışmalar gerçekleştiren Konservatuarımız, Türk müziğine donanımlı bireyler kazandırma hedefinin yanında, ulusal ve uluslararası platforma bilimsel katkılar sağlama amacı ile faaliyetlerini sürdürüyor. Bu faaliyetlerin meyveleri olarak TMDK Yayınlarından çıkan kitapları bir haber dizi olarak İTÜ’lülerle paylaşıyoruz.

TMDK Yayınları

İTÜ TMDK Yayınları 2009 yılında; lll. Selim, Tanburi Mustafa Çavuş, Kadınlardan Kadınca Müzik kitaplarından oluşan Bestekarlar Serisi, Kürdili Hicazlar Makamında Fasıl (Fasıl Serisi), Yücel Paşmakçı ile Türkiler Üzerine Söyleşi, Prof. Ercümend Berker ve Yazıları, Halk Oyunlar Serisi 1: Dünya Dans Günü “Dünyayla Dans” gibi çalışmalar ile birlikte müzik paleografyası çalışmalarından biri olan Abdülbaki Nasır Dede’nin Müzik Yazısı “Tahririye” adlı eserin çevirisini kitap halinde yayınlamıştır.

Abdülbaki Nâsır Dede’nin Müzik Yazısı “Tahririye” 

İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı’nın arşivlere kazandırdığı, Türk müziği tarihi adına önemli eserlerden biri olan kitap, Yrd. Doç. Dr. Recep Uslu ve Prof. Dr. Nilgün Doğrusöz Dişiaçık tarafından hazırlanmıştır. Müzik bilgisinin yanı sıra Osmanlıca bilgisi de gerektiren bu eseri ortaya çıkarmak için yoğun emek sarf edilmiştir. Abdülbaki Nâsır Dede’nin hayatı, eserleri, Tahririye’nin adı, yazım tarihi, nüshaları, içeriği, metnin incelemesinde izlenen yöntem kısımları ile Osmanlıca kısmı yeni yazıya Recep Uslu, XVIII. Yüzyıla kadar Osmanlılarda müzik yazısı tarihinden oluşan “giriş” kısmı ile müzik yazışı ise Nilgün Doğrusöz Dişiaçık tarafından çevrilmiştir. Eser nota yazımıyla ilgili kaynaklar açısından birinci derecede ehemmiyete sahip olup, şimdiye kadar ders notları arasında bilgileri verilen bir yazmanın deşifre edilme ihtiyacına karşılık gelmiştir. 

TMDK_ Yayinlari_Serisi (5)

Yücel Paşmakçı ile Türküler Üzerine…

“Yücel Paşmakçı ile Türküler Üzerine…” söyleşi kitabı, halk müziğinin duayen ismi Yücel Paşmakçı’nın sanatçı kişiliğini tanıtmak ve engin bilgilerini daha geniş kitlelere yaymak amacıyla Süleyman Şenel tarafından hazırlanıp TMDK tarafından yayınlanmıştır. Kitapta Paşmakçı’nın aile, eğitim ve sanat hayatına dair söyleşiler ve çeşitli bilgiler yer almaktadır. İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı bünyesinde değerli hizmetlere imza atmış Türk halk müziği sanatçısı ve Akademisyen Paşmakçı’nın müziğe adanmış hayatını, mütevazı ve nezaketli kişiliğini bu kitapta anlayabilmek mümkün. Kitap aynı zamanda 2009 yılında başlatılan İTÜ TMDK Yayınları Serisi’nin ilk eserlerinden birisi olma niteliği taşımaktadır.

TMDK_ Yayinlari_Serisi (1)

Bestekârlar Serisi

Üç sayıdan oluşan “Bestekarlar Serisi”, 2009 yılında İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Yayınları bünyesinde hazırlanarak herhangi bir ticari amaç taşımaksızın yayınlanmıştır. Serinin ilk yayını, lll. Selim ve dönemi bestekârlarının eserlerinden oluşurken, serinin 2. sayısında Lale Devri ve Tanbur, Mustafa Çavuş konu edilerek dönemin bestekârlarından Tanburi Mustafa Çavuş’un eserlerine yer verilmiştir. Prof. Dr. Nevzat Atlığ’ın danışmanlığında hazırlanan, Tanburi Mustafa Çavuş’un eserlerinden oluşan konserin anısına İTÜ TMDK’nin armağanı olarak ilgilileriyle buluşmuştur. Bestekârlar Serisi’nin üçüncüsü ise kadının hayata bakış açısını ve hislerini yansıtan türküleri içeren “Kadınlardan Kadınca Müzik” kitabıdır. Kitapta yer alan 24 eser ve “Türk Müzik Geleneğinde Kadınlardan Kadınca Müzik” makalesinin yanı sıra kitabın bir bölümü, Türk Besteci ve Güfteci Neveser Kökdeş’in eserlerine ayrılmıştır. 

TMDK_ Yayinlari_Serisi (2)

Fasıl Serisi

İTÜ TMDK Fasıl Serisi’nin ilk yayını, danışmanlığını Öğr. Gör. Mehmet Emin Bitmez ve Nurettin Çelik’in yaptığı “Kürdili Hicazkâr Makamında Fasıl” kitabıdır. İçinde 24 eserin nota bilgisini barındıran kitap, ilgililerine zengin bir içerik sunuyor. Kitapta, “Türk Fasıl Müziği Geleneği”ne dair makale ve aksak, yörük aksak, sofyan, düyek, ağır aksak, ağır düyek, curcuna, devri hindi, sengin semai ve aksak semai usullerinde şarkılar yer almaktadır. 15. Yüzyıldan günümüze değin varlığını sürdüren fasıl musikisinin önemli bestekârlarından Hacı Arif Bey, Hristaki Efendi, Bimen Şen, Artaki Candan, Nasibim Mehmet Yürü, Tatyos Efendi, Selahattin Pınar ve nice ismin eserlerini kitapta bulmak mümkün.

TMDK_ Yayinlari_Serisi (4)

Prof. Ercümend Berker ve Yazıları

İTÜ TDMK Yayınları’nın biyografi türünde yer alan “Prof. Ercümend Berker ve Yazıları” isimli kitap, kendisini Türk müziğinin çağdaş seviyelere ulaşması ve buna eş güdümlü olarak yeni nesiller yetiştirme gayesine adamış olan Rahmetli Hocamız Prof. Dr. Ercümend Berker’in fikirlerini bir araya getirmektedir. Bu doğrultuda kitapta, Ercümend Berker’in çeşitli yazılı mecralarda yer alan makalelerine, sempozyumlarda sunduğu bildirilerine, röportaj ve TV konuşmalarına yer verilmiştir. İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı kurucu üyeleri arasında yer alan ve Türk müziğine engin katkılar sağlamış olan Berker’in bestelerinden bazılarına da yer verilen eser için günümüzden gelecek nesillere aktarılması sağlanan eşsiz bir hediye denilebilir.

TMDK_ Yayinlari_Serisi (3)

İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı 

1975 yılında, ilk Türk Müziği Konservatuarı olarak kurulan konservatuvarımız; Çalgı, Ses Eğitimi, Kompozisyon, Türk Halk Oyunları, Müzik Teknolojileri, Müzikoloji ve Müzik Teorisi olmak üzere toplam 7 bölümden oluşuyor. Avrupa Birliği-Bologna eğitim planlarına tam uyum sağlayarak hem lisans hem de lisansüstü seviyede yüksek standartlarda eğitim veren İTÜ TMDK, aynı zamanda ortaokul ve lise düzeyinde sunduğu eğitimlerle de geleceğin müzisyenlerini ve solistlerini erken yaşlardan itibaren yetiştiriyor. Konservatuvarımız, donanımlı öğretim elemanları ve müzik gündemine yön veren sanatçılar yetiştiren bir kurum olmasıyla da öne çıkmaktadır.