Yılmaz Akdoruk Öğrenci Evi Bursu

2018-2019 Eğitim - Öğretim yılında 1 *fakülte öğrencimize* Yılmaz Akdoruk Öğrenci Evi Bursu sağlanacaktır. Aşağıdaki kriterler doğrultusunda adayların fakülte öğrenci işlerine başvurusu 31 Temmuz 2018 Salı 17.00 tarihine kadar beklenmektedir. 

Kriterler; 
- Öğrencinin 4,00’lük sisteme göre en az 2,50 not ortalaması sağlaması ve alttan başarısız 
dersinin bulunmaması gerekmektedir. 
- Ailenin gelir düzeyinin düşük olması, öğreniminin devamı için öğrencinin desteğe ihtiyaç duyması vb. ve belirlenmiş bulunan öğrenci, yurtta barınıyor ise özel (Vakıf, Şirket vb.) yurtlar kurumuna ait bir yurt olmaması aranan kriterler arasındadır. 

Gerekli Belgeler; 
- Ailede çalışan kişi ya da kişilerin maaş bordroları, 
- Okuyan kardeşlerin öğrenci belgeleri, 
- Ailesi kirada oturuyorsa, kira kontratı 
- Öğrenim belgesi, (transkript) 
- 1 adet resim 
- Burs başvuru formunun(link: https://bb.itu.edu.tr/docs/librariesprovider176/default-document-library/itu-bbf-burs-basvuru-formu-2-30a44ef4aceeb6433bf21ff0000f8c30d.doc) doldurulması.