2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Lisans Programları Başvuruları

İTÜ TMDK 2021-2022 Yılı Lisans Kayıt Kabul Esasları ve Giriş Sınavı Dosya Değerlendirme Kriterleri kitapçıkta yer aldığı gibidir. 

Esaslar ve Giriş Kriterleri

Daha ayrıntılı içerik için: Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Lisans Programları Başvuruları Duyuru Sayfası