Hakkimizda

Taşınır Giriş Süreci
Devir Yolu Gelen Taşınır İşlemi
Taşınır Hurdaya Ayırma
Taşınır Yılsonu Sayımı

Muhasabe Birimi
Ek Ders Ödeme
Jüri Üyeliği Ödeme
Kadrolu Personel Sigorta
Kist Maaş Ödeme
Maaş Ödeme
Yabancı Uyruklu Maaş

Öğrenci İşleri Birimi
01-Dersprog_hazirlanguz-bahar-yazOgr
02-OzelYetenekSınaviOnkayitislemleri
03-Bursislemlerisureci
04-Danismanatanmasi
05-BitirmeOdevi-BitirmeTasarimProjesi
06-Sinavprog_hazirlan_güz-bahar-yaz_ogr
07-KrediArttirimi
08-CAPKrediDusurme
09-izin_SureyeSayilanveyaSayilmayan_Talebi
10-Erasmussureci
11-SinavSonucunaitiraz
12-MazeretSinavTalebisureci
13-HarcsizPasaportAlabilmeTalebi
14-OgrenciDisiplinSorusturmasi
15-OgrenciTemsilcisiSecimi
16-Ozelogrenci_BaskabirYuksekogKurumOgren
17-OzelOgrenci_ITU_ogrencisi
18-CAPYandalYatayGecisKontenjanBelirleme
19-CesitliOgrenciEtkinlikleriGorev
20-MezuniyetDiplomaTorenislemleri
21-calgiBolumuHazirlayiciBirimLiseDevresi
22-MuzikOrtaokuluKayitislemleri

Personel Birimi
1_33_mad_gorevlendirmesureci
2_39_mad_gorev_yolluklu
3_39_madde _7 gundenazyolluksuz
4_39_mad_15gunekadar
5_39_mad_gorev_3ayakadar
6_39_mad_gorev _3aydan fazla
07_01_GelenEvrakSureci
8_78_mad_gorev_idaripers
9_31_mad_ekdersgorev
10_89_mad_ekdersgorev
11_40amad_kurumiciekdersgorev
12_40a_c_dmad_ekdersgorev
13_38_mad_gorev
14_102_mad_yıllıkizin
15_104_mad_mazeretizin
16_105_mad_hastalıkrefakatizni
17_108_mad_maassızizin
18_254760B_MaddesiuyarıncaAtamaSureci
19_AkademikPersonelNakilİslemleri_Gelis
20_AkademikPersonelNakilislemleri_Gidiş
21_Akademik-idariPersonelinAskereGidisislemleriSureci
22_ArastırmaGorevlisiGorevSuresiuzatımSureci
23_AskerlikDonusSureci
24_DogumoncesiizinSureci
25_DogumSonrasıizinSureci
26_DogumSonrasıucretsizizinSureci
27_DogumveAskerlikDısındakiNedenlerleucretsizizinDonusSureci
28_DogumveAskerlikDısındakiNedenlerleucretsizizinSureci
29_EmeklilikSureci
30_HizmetBirlestirmeSureci
31_HizmetBorclanmasıSureci
32_idariPersonelNakilislemleri_Gidis
33_idariGorevDekanveYardımcıları_EnstituMuduruveYardımcıları_YuksekokulMuduruveYardımcıları
Sureci

34_idariogrenimDegisikligiDegerlendirmesiSureci
35_idariPersonelNakilislemleri_Gelis
36_istifaSureci
37_KadroTalepSureci
39_MalulenEmeklilikSureci
40_ogretimElemanlarıGorevSuresiuzatımSureci
41_ogretimElemanlarıogrenimDegisikligiSureci
42_ogretimElemanlarınınBasvuruveAtamaSureci
43_olumHalindeEmeklilikSureci
44_SanatcıSozlesmeli_oe_gorevlendirilmeSureci
45_SozlesmeliYabanıUyruklu_oe_gorevlendirilmeSureci
46_YardımcıDocentAtamaSureci
47_YardımcıDocentlerGorevSuresiUzatımSureci

Satın Alma Birimi
1_SatinAlmaSureci
2_SurekliYollukodeme
3_GeciciYollukodeme

Yazı İşleri Birimi
1_DuzenliDosyalamaSureci
2_GidenEvrakSureci
3_onemliEvraklarinKorunmaSureci
4_ToplantıDuyuruSureci
5_YonetimKuruluKararlariSureci

Yüksekokul Sekreter
MudurlukYonetimveKonservatuarKuruluSurecleri