Görevleri
Fakülte kurulu, akademik bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar:

Fakültenin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerini ve bu faaliyetlerle ilgili
esasları, plan, program ve eğitim-öğretim takvimini kararlaştırmak,
Fakülte yönetim kuruluna üye seçmek,
Kanun ve yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmak.


Üyeler

Prof. Dr. Sema F Oktuğ

Dekan

http://akademi.itu.edu.tr/oktug/
Ofis 4320
Telefon (+90 212) 2853584
E-posta oktug[AT] itu edu tr
Araştırma Alanları Telsiz ağlar (duyarga, örgü, bilişsel), IoT hakkındaki konular, Bilgisayar ağlarının başarım modellemesi
Dekanlık ofisi Zuhal Yılmazer, yilmazerz [AT] itu edu tr, (+90 212) 2857385, (+90 212) 2857540
Prof. Dr. Uluğ Bayazıt

Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı

http://akademi.itu.edu.tr/ulugbayazit/
Ofis 4308
Telefon (+90 212) 2853591
E-posta ulugbayazit[AT] itu edu tr
Araştırma Alanları Veri sıkıştırma, Görüntü, video ve bilgisayar grafiği işleme ve kodlama, Bilgisayarla görü, İnsan bilgisayar etkileşimli görüntü kodlama ve iletişimi, Metin özetleme ve sıkıştırma
Bölüm Sekreteri Gülseren Canbulat, canbulat[AT] itu edu tr, (+90 212) 2853682
Dekanlık ofisi Zuhal Yılmazer, yilmazerz[AT] itu edu tr, (+90 212) 2857385, (+90 212) 2857540
Prof. Dr. Zehra Çataltepe

 

http://akademi.itu.edu.tr/cataltepe/
Ofis 3301
Telefon (+90 212) 2853551
E-posta cataltepe[AT] itu edu tr
Araştırma Alanları Yapay öğrenme, insan öğrenmesi için yapay öğrenme, çevrimiçi yapay öğrenme, sosyal ağlarda sınıflandırma, yarı-denetimli yapay öğrenme
Prof. Dr. Nadia Erdoğan

 

http://akademi.itu.edu.tr/nerdogan/
Ofis 4314
Telefon (+90 212) 2853592
E-posta nerdogan[AT] itu edu tr
Araştırma Alanları
Prof. Dr. Tolga Ovatman

Dekan Yardımcısı

http://akademi.itu.edu.tr/ovatman/
Ofis 2214
Telefon (+90 212) 2857546
E-posta ovatman[AT] itu edu tr
Araştırma Alanları
Doç. Dr. Feza Buzluca

 

http://akademi.itu.edu.tr/buzluca/
Ofis 4318
Telefon (+90 212) 2853502
E-posta buzluca[AT] itu edu tr
Araştırma Alanları Nesneye dayalı modelleme ve tasarım
Dekanlık ofisi (+90 212) 285 7341
Doç. Dr. Ayşe Şima Etaner Uyar

 

http://akademi.itu.edu.tr/etaner/
Ofis 3302
Telefon (+90 212) 2856471
E-posta etaner[AT] itu edu tr
Araştırma Alanları Yapay Zeka, Karar Destek Sistemleri
Prof. Dr. Gökhan İnce

Dekan Yardımcısı

http://akademi.itu.edu.tr/incegokh/
Ofis 4310
Telefon (+90 212) 2855986
E-posta gokhan ince[AT] itu edu tr
Araştırma Alanları Gezgin robotlar, bilişsel robotlar, robot algılaması, insan robot etkileşimi, insan bilgisayar etkileşimi, kullanıcı deneyimi, işaret işleme, yapay zeka
Dekanlık ofisi (+90 212) 2857542
Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Tosun

Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcısı

http://akademi.itu.edu.tr/tosunay/
Ofis 2220
Telefon (+90 212) 2857459
E-posta tosunay[AT] itu edu tr
Araştırma Alanları Ampirik Yazılım Mühendisliği, Madencilik Yazılımı Veri Depoları, Yazılım Ölçümü, Yazılım Süreç İyileştirmesi, Yazılım Kalitesi Tahmin Modelleri, Yazılım Mühendisliği için Tavsiye Sistemlerinde Yapay Zeka Uygulamaları
Mine Vural

Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi Sekreteri

Ofis
Telefon (+90 212) 2856472
E-posta vuralm[AT] itu edu tr
Araştırma Alanları