​Görevleri
Fakülte yönetim kurulu, idari faaliyetlerde dekana yardımcı bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar:

Fakülte kurulunun kararları ile tespit ettiği esasların uygulanmasında dekana yardım etmek,
Fakültenin eğitim-öğretim, plan ve programları ile akademik takvimin uygulanmasını sağlamak,
Fakültenin yatırım, program ve bütçe tasarısını hazırlamak,
Dekanın, fakülte yönetimi ile ilgili olarak getireceği bütün işlerde karar almak,
Öğrencilerin kabulü, ders intibakları ve çıkarılmaları ile eğitim-öğretim ve sınavlara ait işlemleri
hakkında karar vermek,
Kanun ve yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmaktır.


​Üyeler

Prof. Dr. Sema F Oktuğ

Dekan

http://akademi.itu.edu.tr/oktug/
Ofis 4320
Telefon (+90 212) 2853584
E-posta oktug[AT] itu edu tr
Araştırma Alanları Telsiz ağlar (duyarga, örgü, bilişsel), IoT hakkındaki konular, Bilgisayar ağlarının başarım modellemesi
Dekanlık ofisi Zuhal Yılmazer, yilmazerz [AT] itu edu tr, (+90 212) 2857385, (+90 212) 2857540
Prof. Dr. Uluğ Bayazıt

Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı

http://akademi.itu.edu.tr/ulugbayazit/
Ofis 4308
Telefon (+90 212) 2853591
E-posta ulugbayazit[AT] itu edu tr
Araştırma Alanları Veri sıkıştırma, Görüntü, video ve bilgisayar grafiği işleme ve kodlama, Bilgisayarla görü, İnsan bilgisayar etkileşimli görüntü kodlama ve iletişimi, Metin özetleme ve sıkıştırma
Bölüm Sekreteri Gülseren Canbulat, canbulat[AT] itu edu tr, (+90 212) 2853682
Dekanlık ofisi Zuhal Yılmazer, yilmazerz[AT] itu edu tr, (+90 212) 2857385, (+90 212) 2857540
Prof. Dr. Nadia Erdoğan

 

http://akademi.itu.edu.tr/nerdogan/
Ofis 4314
Telefon (+90 212) 2853592
E-posta nerdogan[AT] itu edu tr
Araştırma Alanları
Prof. Dr. Şule Gündüz Öğüdücü

 

http://akademi.itu.edu.tr/sgunduz/
Ofis 3305
Telefon (+90 212) 2853597
E-posta sgunduz[AT] itu edu tr
Araştırma Alanları Web Madenciliği, Veri Madenciliği
Prof. Dr. Tolga Ovatman

Dekan Yardımcısı

http://akademi.itu.edu.tr/ovatman/
Ofis 2214
Telefon (+90 212) 2857546
E-posta ovatman[AT] itu edu tr
Araştırma Alanları
Prof. Dr. Hatice Köse

Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcısı

http://akademi.itu.edu.tr/hbkose/
Ofis 3315
Telefon (+90 212) 2853593
E-posta hatice kose[AT] itu edu tr
Araştırma Alanları
Doç. Dr. Feza Buzluca

 

http://akademi.itu.edu.tr/buzluca/
Ofis 4318
Telefon (+90 212) 2853502
E-posta buzluca[AT] itu edu tr
Araştırma Alanları Nesneye dayalı modelleme ve tasarım
Dekanlık ofisi (+90 212) 285 7341
Prof. Dr. Gökhan İnce

Dekan Yardımcısı

http://akademi.itu.edu.tr/incegokh/
Ofis 4310
Telefon (+90 212) 2855986
E-posta gokhan ince[AT] itu edu tr
Araştırma Alanları Gezgin robotlar, bilişsel robotlar, robot algılaması, insan robot etkileşimi, insan bilgisayar etkileşimi, kullanıcı deneyimi, işaret işleme, yapay zeka
Dekanlık ofisi (+90 212) 2857542
Araş. Gör. Müge Erel Özçevik

Araştırma Görevlisi Temsilcisi

http://akademi.itu.edu.tr/erelmu/
Ofis 4316
Telefon (+90 212) 2853590
E-posta erelmu[AT] itu edu tr
Araştırma Alanları Yazılım Tanımlı Ağlar (SDN), LTE & 5G Yeni Nesil Kablosuz Radyo Erişim Teknolojileri, Ultra Yoğun Ağlar (UDN), Heterojen Ağlar
Mine Vural

Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi Sekreteri

Ofis
Telefon (+90 212) 2856472
E-posta vuralm[AT] itu edu tr
Araştırma Alanları