Prof. Dr. Sema F Oktuğ

Dekan

http://akademi.itu.edu.tr/oktug/
Ofis 4320
Telefon (+90 212) 2853584
E-posta oktug[AT] itu edu tr
Araştırma Alanları Telsiz ağlar (duyarga, örgü, bilişsel), IoT hakkındaki konular, Bilgisayar ağlarının başarım modellemesi
Dekanlık ofisi Zuhal Yılmazer, yilmazerz [AT] itu edu tr, (+90 212) 2857385, (+90 212) 2857540
Prof. Dr. Tolga Ovatman

Dekan Yardımcısı

http://akademi.itu.edu.tr/ovatman/
Ofis 2214
Telefon (+90 212) 2857546
E-posta ovatman[AT] itu edu tr
Araştırma Alanları
Dr. Öğr. Gökhan İnce

Dekan Yardımcısı

http://akademi.itu.edu.tr/incegokh/
Ofis 4310
Telefon (+90 212) 2855986
E-posta gokhan ince[AT] itu edu tr
Araştırma Alanları Gezgin robotlar, bilişsel robotlar, robot algılaması, insan robot etkileşimi, insan bilgisayar etkileşimi, kullanıcı deneyimi, işaret işleme, yapay zeka
Dekanlık ofisi (+90 212) 2857542
Prof. Dr. Uluğ Bayazıt

Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı

http://akademi.itu.edu.tr/ulugbayazit/
Ofis 4308
Telefon (+90 212) 2853591
E-posta ulugbayazit[AT] itu edu tr
Araştırma Alanları Veri sıkıştırma, Görüntü, video ve bilgisayar grafiği işleme ve kodlama, Bilgisayarla görü, İnsan bilgisayar etkileşimli görüntü kodlama ve iletişimi, Metin özetleme ve sıkıştırma
Bölüm Sekreteri Gülseren Canbulat, canbulat[AT] itu edu tr, (+90 212) 2853682
Dekanlık ofisi Zuhal Yılmazer, yilmazerz[AT] itu edu tr, (+90 212) 2857385, (+90 212) 2857540
Prof. Dr. Hatice Köse

Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcısı

http://akademi.itu.edu.tr/hbkose/
Ofis 3315
Telefon (+90 212) 2853593
E-posta hatice kose[AT] itu edu tr
Araştırma Alanları
Yar. Doç. Dr. Ayşe Tosun

Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcısı

http://akademi.itu.edu.tr/tosunay/
Ofis 2220
Telefon (+90 212) 2857459
E-posta tosunay[AT] itu edu tr
Araştırma Alanları