ayhan-gunca

Öğretim Üyesi/Elemanı Adı Soyadı:

Ayhan Gunca

Unvan Bilgileri, Bölümü:

Araş. Gör. Dr. / Bestecilik Bölümü

Çalışma Alanları:

Kompozisyon, Türk Müziğinde Enstrumantasyon-Orkestrasyon

Mezun Olunan Lisans/YL/Doktora Programı:

Sanatta Yeterlilik: Türk Sanat Müziği Programı, İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007.
Yüksek Lisans: Türk Sanat Müziği Programı, İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1999.
Lisans: İTÜ Türk Musıkisi Devlet Konservatuarı Kompozisyon Bölümü, 1996

İTÜ E-posta Adresi:

gunca@itu.edu.tr

Web Adresi (Kişisel ya da Akademik):

ayhangunca@yahoo.com

Biyografi:

 İTÜ Türk Musıkisi Devlet Konservatuarı Çalgı Eğitim Bölümü (Ortaokul- Lise) Keman öğreniminin ardından (1984-1990), İTÜ Türk Musıkisi Devlet Konservatuarı Kompozisyon Bölümünü 1996, İTÜ SBE Yüksek Lisans Türk Sanat Müziği Programını (Tez Konusu: Orkestra Bünyesinde Türk Müziği Çalgıları) 1999 ve İTÜ SBE Sanatta Yeterlilik Türk Sanat Müziği Programını (Tez Konusu: Kemençe, Ney ve Tanbur için Orkestral Yazım Tekniği) 2007 yılında başarıyla bitirdi. 

2001-2015 yılları arasında Bakırköy Belediyesi Klasik Müzik Oda Orkestrasında Keman icracılığı yaptı.

Unesco ortaklığında oluşturulan “Schätze der Welt, Trasures of the World- Heritage of Mankind” belgesel film serisinde: 

“Kamchatka- A hellish Paradise. 2008.” (Sound Designer)
“Safranbolu - Eine Zeitreise zur Seidenstrasse. 2010.” (Music Composer & Sound Designer) “Mt. Nemrut – Throne of the Gods. 2013.” (Music Composer) olarak görev yaptı.

 2001 yılından beri İTÜ Türk Musıkisi Devlet Konservatuarı Kompozisyon Bölümünde (Orkestrasyon, Enstrumantasyon, Armoni, Konturpuan, Türk Müziğinde Enstrumantasyon-Orkestrasyon, Form Bilgisi, Ölçü Vuruş Tekniği vb.) ders vermeye devam etmektedir.