tayfun-demirbas

Öğretim Üyesi/Elemanı Adı Soyadı:

Tayfun Demirbaş

Unvan Bilgileri, Bölümü:

Araş. Gör. / Bestecilik Bölümü

Çalışma Alanları:

Bestecilik, Müzik Teorisi, Orkestrasyon, Enstrümantasyon(Çalgılama)

Mezun Olunan Lisans/YL/Doktora Programı:

Yüksek Lisans: Müzik Teorisi ve Kompozisyon Yüksek Lisans İTÜ, 2019;
Lisans: Kompozisyon Bölümü, İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı, 2019

Lisans: Müzik Teorisi Bölümü, İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı, 2015

İTÜ E-posta Adresi:

tdemirbas@itu.edu.tr

Web Adresi (Kişisel ya da Akademik):

 

Biyografi:

Tayfun Demirbaş, İTÜ TMDK Bestecilik Bölümü Araştırma Görevlisi’dir. Çalışma alanları Tonal, Modal, Post-tonal Kompozisyon, Türk Müziği Çalgılarında Orkestrasyon ve Enstrümantasyon, Klasik Batı Müziği ve Çağdaş Müzik Teorileri’dir.

2015 yılında İTÜ TMDK Müzik Teorisi lisans bölümünden birincilikle mezun oldu. 2019 yılında da İTÜ TMDK Kompozisyon lisans bölümünden mezun oldu. Lisans öğrenimi süresince Mehru Ensari, Kandemir Basmacıoğlu ve Devlet Devrim Öztaş ile Piyano, Nail Yavuzoğlu ve Deniz Özdemir Tuncer ile Müzik Teorisi, Ozan Baysal ile Form Bilgisi ve Teori Tarihi, Gülay Karamahmutoğlu ile Türk Müziği Tarihi, Adil Feridun Öney, Fatma Göktel ve Eren Özek ile Makam Teorisi, Sadık Uğraş Durmuş ile Armoni ve Kontrpuan, Oğuzhan Balcı ile Kompozisyon, Eray Altınbüken ile Orkestrasyon, Neşe Yeşim Altınel Çoban ile Makam Müziği Form ve Prozodi konularında çalıştı.

2019 yılında İTÜ SBE Müzik Teorisi ve Kompozisyon Yüksek Lisans öğrenimini “Telli ve Yaylı Türk Halk Müziği Çalgılarında Enstrümantasyon” adlı tez ile Dr. Öğr. Üyesi Eray Altınbüken danışmanlığında tamamladı. Halen İTÜ SBE Müzikoloji ve Müzik Teorisi Doktora programında öğrenimi devam etmektedir.

Tayfun Demirbaş’ın müzikleri, Türk Müziği ve Batı Müziği Çalgıları için geleneksel ve çağdaş müzik yazı karakterlerini içermekte ve bu alanda çalışmaları devam etmektedir.