zeynep-hatipoglu

Öğretim Üyesi/Elemanı Adı Soyadı:

Zeynep Ayşe Hatipoğlu

Unvan Bilgileri, Bölümü:

Araş. Gör. / Bestecilik Bölümü

Çalışma Alanları:

Kompozisyon, Viyolonsel, Elektroakustik Müzik, Doğaçlama, Performans Pratikleri, Müzik ve Zaman.

Mezun Olunan Lisans/YL/Doktora Programı:

Yüksek Lisans: Müzik Yüksek Lisans Programı (Müzik Teorisi ve Kompozisyon), İTÜ, 2016 ;
Lisans: Kompozisyon Bölümü, İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı, 2013;
Lisans: Çalgı Bölümü, İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı, 2011.

İTÜ E-posta Adresi:

zhatipoglu@itu.edu.tr

Web Adresi (Kişisel ya da Akademik):

www.zeynepaysehatipoglu.com

Biyografi:

Yüksek Lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı (İTÜ TMDK) Müzik Teorisi ve Kompozisyon bölümünde “Tanbur-i Cemil Bey Taksimlerinde Zaman” başlıklı teziyle tamamladı. Tezi kapsamında bildiri ve makaleleri yayınladı.

2012-2015 yılları arasında Bakırköy Oda Orkestrası'nda yer aldı. Sesin Yolculuğu Genç Besteciler Festivali'nde, Piyano ve Viyolonsel için “Rüzgar Gülü” (2009), Solo piyano için “Herhangi Bir Pencere” (2013), Viyolonsel ve Piyano için “Dipsiz Göl” (2014) ve Elektro akustik kompozisyonu “not A cello” (2016) seslendirildi. Klank.ist ensemble için bestelediği ‘C atmosphere’ (2019), Errant Sound Gallery Berlin’de ve İstanbul Salt Beyoğlu’nda, SAVT trio için bestelediği ‘On the Fly’ (2018) Bomontiada İstanbul ve Uluslararası Müzik ve Bilimler Sempozyumunda seslendirildi.

2016 yılında “Onebeat İstanbul” uluslararası müzik değişim programına katılarak “namute-na” adlı projeyi aldığı burs ile tamamladı. 2016 yılında Gotland/Visby' de, VICC “Residency for Composers” programına katıldı. 2019 yılında “Field Kitchen Academy Silence With the Consent Of Sound” Residency Programına bursla katıldı.

2015 yılında Merve Salgar ve Canfeza Gündüz’le birlikte doğaçlama müzik grubu SAVT’ı kurdu, ‘Birinci Hane’ albümünü 2020 yılında yayınladı. 2016-2019 yılları arasında Hoca Nasreddin doğaçlama grubunda yer aldı. Klank.ist Ensemble ve Heya Sounds grup üyelerindendir.

2015 yılından beri, İTÜ TMDK Kompozisyon bölümünde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya devam etmektedir. Kompozisyon çalışmalarının yanı sıra, solo ve birlikte performanslar yürütmektedir. Halen İTÜ Dr. Erol Üçer Müzik İleri Araştırmalar Merkezi (MİAM)’da Performans Bölümünde Doktora öğrenimi sürdürmektedir.