sirin-guney

Öğretim Üyesi/Elemanı Adı Soyadı:

Şirin Karadeniz Güney

Unvan Bilgileri, Bölümü:

Doç. Dr. / Bestecilik Bölümü

Çalışma Alanları:

Türk Musikisi, Tarihsel müzikoloji

Mezun Olunan Lisans/YL/Doktora Programı:

Doktora: Müzikoloji ve Müzik Teorisi Doktora Programı,
Yüksek Lisans: İTÜ, 2013; Türk Müziği, İTÜ, 2007;
Lisans: Kompozisyon, İTÜ, 2002

İTÜ E-posta Adresi:

karadenizsi@itu.edu.tr

Web Adresi (Kişisel ya da Akademik):

 

Biyografi:

İlkokulun ardından 1992 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Türk Musikisi Devlet Konservatuarı (TMDK) Çalgı Eğitim bölümüne girerek orta ve lise eğitimini bu bölümde 1.'likle tamamladı. Ardından Lisans Eğitimini Kompozisyon Bölümünde yine 1.'likle tamamladıktan sonra İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Müziği Yüksek Lisans Programı ardından İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müzikoloji ve Müzik Teorisi Doktora Programını bitirdi. İTÜ TMDK’da 2005-2010 yılları arası sözleşmeli Öğretim Görevlisi, 2010-2013 yılları arasında ise Araştırma Görevlisi olarak çalışmıştır. 3 Sene Haliç Üniversitesi Konservatuarında Dr. Öğretim Üyesi olarak lisans ve lisansüstü dersler vermiş ve müdür yardımcılığı, Türk Müziği Bölüm Başkanlığı- Türk Müziği Programı Anasanat Dalı Başkanlığı ve kısa bir süre için Tiyatro Anasanat Dalı Başkanlığı yapmıştır. 2015 yılından itibaren İTÜ TMDK Kompozisyon Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. 2015-2018 seneleri arasında İTÜ TMDK Kompozisyon Bölüm Başkan Yardımcılığı yapan Karadeniz, Eylül 2018 tarihinden itibaren aynı kurumun Müdür Yardımcılığı görevini üstlenmiş, Ocak 2020’de bu görevinden ayrılmıştır. 10 sene kadar İKSV bünyesinde uluslararası festivallerin organizasyonunda yer almıştır. Bunların yanı sıra İTÜ TMDK Prof. Dr. Selahattin İçli Çocuk Korosunun kurucu iki şefinden biridir. Koro ile çalışmaları devam etmekte olup bu koro tarafından kaydedilmiş, Genel Sanat Yönetmenliğini N. Yeşim Altınel ile birlikte üstlendiği KALAN müzik tarafından yayımlanmış olan Umut Çiçekleri isimli CD çalışması vardır. Bestelerinin icra edildiği ulusal konserlerin yanı sıra, birçok ulusal konserde icracı kimliği ile de yer almıştır. Uluslararası ve ulusal sempozyumlarda sunduğu bildiriler ve bunların dışında birçok uluslararası dergide makaleleri yayınlanmış olan Karadeniz, yayınlanan 3 ayrı kitapta bölüm yazarlığı yapmış bununla birlikte Hâza Mecmuâ i Saz ü Söz’de Türler ve Biçimler isimli kitabı yazarak Mart 2019’da okuyucularla buluşturmuştur. Hazırlık aşaması tamamlanmak üzere olan bir kitap çalışması daha bulunmaktadır. 2019 Aralık ayında ÜAK, Ağustos 2020’de İTÜ Senatosu tarafından Doçent ünvanı almıştır.