eray-altinbuken

Öğretim Üyesi/Elemanı Adı Soyadı:

Eray Altınbüken

Unvan Bilgileri, Bölümü:

Dr. Öğr. Üyesi / Bestecilik Bölümü

Çalışma Alanları:

Kompozisyon, Müzik Teorisi

Mezun Olunan Lisans/YL/Doktora Programı:

Doktora: Kompozisyon (Müzik Doktora Programı – MİAM), İTÜ, 2010
Yüksek Lisans: Kompozisyon (Müzik Yüksek Lisans Programı – MİAM), İTÜ, 2002
Lisans: İletişim Fakültesi Radyo TV Sinema Bölümü, Marmara Üniversitesi, 1998

İTÜ E-posta Adresi:

altinbuken@itu.edu.tr

Web Adresi (Kişisel ya da Akademik):

 

Biyografi:

Eray ALTINBÜKEN kompozisyon alanında Doktora eğitimini Prof. İlhan Usmanbaş, Prof. Dr. Kamran İnce ve Prof. Dr. Hasan Uçarsu ile çalışarak İstanbul Teknik Üniversitesi Dr. Erol Üçer Müzik İleri Araştırma Merkezi MİAM’da tamamlamıştır. Halen İTÜ Türk Musıkisi Devlet Konservatuarı Kompozisyon Bölümü ve İTÜ/MİAM’da öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Altınbüken’in müziği post-tonal armoni yapılarının popüler batı müziği, Türk makam müziği ve Türk halk müziği ögeleri ile birlikte batı çağdaş sanat müziği çerçevesinde kullanımı olarak tarif edilebilir. Eserleri İstanbul, Berlin, Essen ve Antalya’da, Uluslararası Akdeniz Çağdaş Müzik Festivali, İstanbul Uluslararası Spektral Müzik Konferansı, Uluslararası Antalya Piyano Festivali başta olmak üzere çok çeşitli etkinliklerde seslendirilmiş bestecinin, çoğu TRT televizyonu için yapılmış film, çizgi film, ve belgesel müzikleri de bulunmaktadır

Makale yayınları:

Altınbüken, E. ve Adlin, A., (2017) The Use Of The Classical Kemençe By Contemporary Composers, Porte Akademik – Müzik ve Dans Araştırmaları Dergisi, Sayı:16, Sf.71-82. İTÜ TMDK yayını, İstanbul, 2017.

Altınbüken, E. ve Beşiroğlu, Ş.Ş., (2013) Popüler Müziğe Yapısal Bakış, Porte Akademik – Müzik ve Dans Araştırmaları Dergisi, Sayı:8 (Müzikolojide Güncel Yaklaşımlar Özel Sayısı), Sf.115-12. İTÜ TMDK yayını, İstanbul, Eylül 2013.