nail-yavuzoglu

Öğretim Üyesi/Elemanı Adı Soyadı:

Nail Yavuzoğlu

Unvan Bilgileri, Bölümü:

Öğr. Gör.Dr. / Bestecilik Bölümü

Çalışma Alanları:

Klasik Armoni, Caz Armonisi, Müzik Teorisi, Türk Müziği ve Batı Müziğinde Orkestrasyon

Mezun Olunan Lisans/YL/Doktora Programı:

Doktora: Radyo Televizyon, İstanbul Üniversitesi,1995;
Yüksek Lisans : Müzik, İTÜ, 1988;
Lisans: İTÜ TMDK, 1983

İTÜ E-posta Adresi:

yavuzoglu@itu.edu.tr

Web Adresi (Kişisel ya da Akademik):

 

Biyografi:

İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı’nı 1983 yılında bitirmiştir. Aynı okulda öğretim görevlisidir.Demirhan Altuğ ile solfej ve armoni, Kamil Şekerkaran ile flüt, Yavuz Özüstün ile Türk musikisi nazariyatı, Yalçın Tura ile form bilgisi ve ses sistemleri, Kamil Özler ile caz armoni ve orkestrasyon konularında çalışmıştır.Türk müziği ses sistemi ve makamları üzerine araştırmalar yapan Nail Yavuzoğlu’nun modal yapıda orkestra eserleri vardır.

Yayınlar :
Türk Müziğinde Uygulama - Kuram Sorunları ve Çözümleri Uluslararası Çağrılı Kongre Kitapçığı, Türk Müziğinde Tanpereman konulu bildiri- 2008
Opus Klasik Müzik Dergisi, Caz Sanatı köşe yazıları ( Aylık Dergi )

Kitaplar:
21.Yüzyılda Türk Müziği Teorisi ( Pan yayıncılık 2008-2010),
Türk Müziğinde Makamlar ve Seyir Özellikleri ( Pan yayıncılık 2009-2010),
Rölatif Absolut Kulak Eğitimi 1 ( İnkilap Kitabevi 2010 )