cihangir-terzi

Öğretim Üyesi/Elemanı Adı Soyadı:

Cihangir Terzi

Unvan Bilgileri, Bölümü:

Prof. / Çalgı Bölümü

Çalışma Alanları:

Bağlama, Çalgı Metodolojisi, THM Solfeji ve Teorisi, THM Koro ve Orkestrası

Mezun Olunan Lisans/YL/Doktora Programı:

Sanata Yeterlik: İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Halk Müziği Alanı, 1992;
Yüksek Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Müzik Ana Sanat Dalı, 1988;
Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı, Temel Bilimler, 1986.

İTÜ E-posta Adresi:

terzici@itu.edu.tr

Web Adresi (Kişisel ya da Akademik):

 

Biyografi:

1965 yılında Erzurum’un Şenkaya ilçesine bağlı Çermik/Kaynak köyünde doğdu. Ortaokul ve lise öğrenimini İstanbul’da tamamladı. 1986 yılında İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Temel Bilimler bölümünden mezun oldu. İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde 1988’de yüksek lisans, 1993 yılında sanatta yeterlik tahsilini tamamladı.

Konservatuardaki görevine ilaveten 1987-1993 yılları arasında TRT İstanbul Radyosunda Bağlama sanatçılığı yaptı. Çeşitli zaman dilimlerinde İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarında eğitimden sorumlu müdür yardımcılığı, Müzik Teorisi Bölümü ve Çalgı Bölüm başkanlıkları, Müzik Teknolojileri Anabilim Dalı başkanlığı ve İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Performans Anasanat Dalı başkanlıkları görevlerini üstlendi. Konservatuvarın ortaokul, lise, lisans ve yüksek lisans eğitim programlarının yapılandırılmasında etkin görevlerde bulundu. Yaygın eğitimi destekleme ve yapılandırma bağlamında İTÜ TMDK ve İstanbul’daki bazı yerel yönetimlere bağlı Müzik Akademileri protokollerinin hazırlanması ve uygulamasında önemli roller üstlendi.

2005-2007 yılları arasında T.C. Dışişleri Bakanlığı görevlendirmesiyle Almanya’nın Essen Başkonsolosluğu eğitim ataşeliği nezdinde Essen ve Dortmund şehirlerinde Bağlama ve Türk halk müziği ile ilgili eğitim ve icra çalışmalarını yürüttü. Sanatsal çalışmaları çerçevesinde çok sayıda konser, radyo ve televizyon programında icracı, şef, konuşmacı ve yönetmen olarak yayınlara katıldı. Çeşitli üniversite ve kurumlarda gerçekleştirilen sempozyum, kongre, panel, çalıştay, vb etkinliklerde müzik alanında teorik, teknik ve tarihsel içerikli bildiriler sundu.

TRT2’de yayınlanan 18 bölümlük “Türküler Bizi Söyler” programlarının müzik danışmanlığını ve orkestra şefliğini yaptı. Osmanlı İmparatorluğunun 700. Kuruluş Yılı Anısına Hazırlanan ve İBB Kültür İşleri Daire Başkanlığı müzik yayınları arasında neşredilen “Türkülerimiz Söylenir Üç Kıtada” projesi çerçevesinde dört adet albümün (Bağdat Ellerinden Gelen Turnalar, Akama Tuna Akma, Havada Bulut Yok, Çıkayım Gideyim Urumeli’ne) müzik yönetmenliğini, repertuar editörlüğünü ve orkestradaki bağlama sanatçılığını yaptı.

2010 Nisan döneminde doçent, 2015 yılında profesör olan Cihangir Terzi, İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı yayınlarından “Türk Halk Müziğinde Metrik Yapı” başlıklı kitabını ve Ada Müzik’ten “Târ-ı Yar” isimli enstrumantal solo albümünü yayınladı. Halen İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı akademik kadrosunda öğretim üyesi olarak görev yapan Terzi, evli ve bir çocuk babasıdır.