ali-tufekci

Öğretim Üyesi/Elemanı Adı Soyadı:

Ali Tüfekçi

Unvan Bilgileri, Bölümü:

Prof. Dr. / Çalgı Bölümü

Çalışma Alanları:

Ney, Türk Müziği, Dini Musiki Repertuarı, Sahne Performansı/Yorumculuk

Mezun Olunan Lisans/YL/Doktora Programı:

Doktora: Müzikoloji Anabilim Dalı Doktora- İTÜ SBE 2011; 
Yüksek Lisans: Türk Müziği Programı Yüksek Lisans İTÜ SBE 2004; 
Lisans: Çalgı Bölümü Lisans İTÜ TMDK 2001

İTÜ E-posta Adresi:

tufekcial@itu.edu.tr

Web Adresi (Kişisel ya da Akademik):

www.alitufekci.com.tr

Biyografi:

İstanbul’da doğdu. Müzik eğitimine 1991 yılında İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Çalgı Bölümü’nde başladı. TRT İstanbul Radyosundaneyicracısı olarak kayıtlara katıldı. Coğrafi Yayılım, Kültür-Medeniyet Etkileşimleri Çerçevesinde Ney; Tarih, Teknik ve İcrasına İlişkin Karşılaştırmalı Bir Analiz.İsimli doktora tezi çerçevesinde Şam, Halep (Suriye) bölgelerinde alan araştırması yaptı. İran ve Mısır’lı neyzenlerle iletişim kurarak ney metodlarına, akortlarına ve ses sistemlerine dair bilgilerle çalışmasını genişletti.

BBC’nin Turkish Music Session kapsamında, 2007 (İstanbul) ve 2008’de (Londra)’da gerçekleştirdiği workshop/radyo programı/konser temsillerine Ney’iyle katıldı. Uluslararası ve ulusal temsillerde performans, stüdyo ve kayıt çalışmalarında neyiyle yer almaya devam etmektedir. Ney’de Teknik Çalışmalar isimli bir kitabı bulunmaktadır (2014). Tarih, şiir ve Endülüs-Kuzey Afrika bölgeleri müzik kültürleri ilgi alanlarına girmektedir. Evli ve Alimansur isimli bir erkek evlat babası olan Tüfekçi, İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarında Doçent, Ney öğretim üyesi olarak çalışmaktadır