can-karadogan

Öğretim Üyesi/Elemanı Adı Soyadı:

Can Karadoğan

Unvan Bilgileri, Bölümü:

Prof. Dr. / Müzik Teknolojileri Bölümü

Çalışma Alanları:

Müzik prodüksiyonu, ses tasarımı, sayısal ses, müzik teknolojileri

Mezun Olunan Lisans/YL/Doktora Programı:

Doktora: Müzik Doktora Programı, İTÜ, 2010;
Yüksek Lisans: Information & Communication Systems Yüksek Lisans Programı, TUHH, Hamburg, 2004;
Lisans: Elektronik ve Haberleşme Bölümü, İTÜ Üniversitesi, 1998

İTÜ E-posta Adresi:

karadoganc@itu.edu.tr

Web Adresi (Kişisel ya da Akademik):

 

Biyografi:

Yüksek Lisans ve doktorasını İstanbul Teknik Üniversitesi Dr. Erol Üçer Müzik İleri Araştırmalar Merkezi (MİAM)’da tamamladı. ‘Statistical Evaluation of Production Techniques As They Relate to Turkish Makam Music: Case Study Kanun’ başlıklı doktora tezi 2016 yılında Almanya’da LAP Lambert Academic Publishing tarafından yayınlandı. 2004 yılında bitirdiği TUHH, Hamburg'ta bitirdiği yüksek lisansı sırasında Prof. Dr. Udo Zölzer ve Prof. Dr. Albrecht Schneider ile yaptığı "Analysis of Transient Musical Sounds by Auto-Regressive Modelling" adlı makale DAFX-2003'te Londra'da yayınlandı. 2011 yılında İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Müzik Teknolojileri Bölümü’nde yardımcı doçent oldu. 2013 yılında Doçent oldu. Kaydını yaptığı "İzmir Barok" albümü 2014 yılında 5. Donizetti Klasik Müzik Ödülleri’nde “Mikrop Gramofon” ödülünü aldı. Yine kaydını yaptığı "Aydın Karlıbel - Doğu Masalları" albümü 2017 yılında 7. Donizetti Klasik Müzik Ödülleri’nde “Mikrop Gramofon” ödülünü aldı. 2017 yılında kendi şarkılarından oluşan "Kahraman Gölgeleri" adlı solo albümünü Gri Plak'tan yayınladı. En sevdiği ve en çok ilgilendiği konular: Caz, klasik ve TSM türlerinde ses mühendisliği, elektro akustik ve popüler müzik üretimi, şarkı yazımı ve icrasıdır. 2018 senesinde İTÜ UİDP-BAP projesi desteği ile üç aylığına HAW-Hamburg Üniversitesinde Prof. Thomas Görne ile 3 boyutlu ses konusunda çalıştı. Audio Engineering Society (AES) ve MSG besteciler birliği üyesidir

2011'den beri İTÜ TMDK Müzik Teknolojileri Bölümünde bölüm başkanlığı görevini yapmakta, İTÜ-MİAM Kayıt Stüdyosu’ndan sorumlu ses mühendisi olarak faaliyet göstermektedir. Hem TMDK Müzik Teknolojileri lisans programında hem de MİAM ses mühendisliği ve tasarımı yüksek lisans ve doktora programlarında tez danışmanlığı yapıp ders vermektedir.