gulay-karamahmutoglu

Öğretim Üyesi/Elemanı Adı Soyadı:

Gülay Karamahmutoğlu

Unvan Bilgileri, Bölümü:

Doç. / Müzik Teorisi Bölümü

Çalışma Alanları:

Hamparsum Nota Yazısı, Müzik Teorileri Tarihi, Müzik Paleografyası, Müzik Tarihi

Mezun Olunan Lisans/YL/Doktora Programı:

Sanatta Yeterlilik Programı: İstanbul Atatürk Kitaplığı’ndaki 1637 No.lu El Yazması Hamparsum Defteri 
Yüksek Lisans: İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tanzimat’ın Türk Müziğine Etkileri 
Lisans: İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı, Barok Dönem Müzik Gelişimi İçinde Johann Sebastian Bach 

İTÜ E-posta Adresi:

 

Web Adresi (Kişisel ya da Akademik):

 

Biyografi:

  • "Hamparsum Limonciyan ve Nota(lama) Sistemi”, Müzik ve Bilim Dergisi / Journal Of Music and Science (JMS), No. 1, 03/2004, ISSN: 1304 6446.
  • "Music In The Tanzimat Era Sultans and Their Music Understandings [p: 609-620]", 2000, Vol. IV Culture and Arts , ISBN: 975-6782-17-X, Ankara: Yeni Türkiye.
  • III. Selim Dönemi’nde Geliştirilen İki Farklı Müzik Nota(lama) Sistemi: Abdülkadir Nasır Dede’nin ‘Ebced’ ve Hamparsum Lemonciyan’ın ‘Khaz’ Notalama Sistemleri Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme [s.774]
  • The Musical Notation of Hamparsum Limonciyan as Introduced to Turkish Music in the First Quarter of the Nineteenth Century” (Abstract)",", 2008, 10th Anniversary Mediterranean Studies Congress, Portugal, 30.05.2007 - 03.06.2007
  • "Müzikte Tarihsel Bilinç Olgusu (Özet+Bildiri)", 2005, Müzik Sempozyumu, Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Sak, 14.04.2005 - 16.04.2005.