nilgun-dogrusoz

Öğretim Üyesi/Elemanı Adı Soyadı:

Nilgün Doğrusöz Dişiaçık

Unvan Bilgileri, Bölümü:

Prof. Dr. / Müzik Teorisi Bölümü

Çalışma Alanları:

Tarihsel Müzikoloji, Müzik Paleografyası, Müzik Tarihi, Müzik Sosyolojisi

Mezun Olunan Lisans/YL/Doktora Programı:

Doktora: Müzik Tarihi Doktora Programı, İTÜ 2008;
Sanatta Yeterlik: Türk Müziği Sanatta Yeterlik Programı, İTÜ, 1997;
Yüksek Lisans: Türk Müziği Yüksek Lisans Programı, İTÜ 1993;
Lisans: Devlet Türk Musikisi Konservatuarı, Lisans, Ege Üniversitesi, 1989

İTÜ E-posta Adresi:

dogrusozn@itu.edu.tr

Web Adresi (Kişisel ya da Akademik):

http://akademi1.itu.edu.tr/dogrusozn/
http://www.otmag.itu.edu.tr/

Biyografi:

 

Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuarı’nda öğreniminden sonra akademik kariyerine Gaziantep Üniversitesi TMDK’da başladı. Yüksek Lisans, sanatta yeterlik ve doktorasını İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tamamladı. İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından 2000 yılında araştırma için burslu olarak New England Konservatuarı’na (Boston) gönderildi. 2001 yılında bu kez Harvard Üniversitesi’nden burs alarak The Center for Middle Eastern Studies bölümünde misafir öğretim elemanı olarak bulundu. Hem Osmanlı/Türk müziği üzerine dersler verdi hem de araştırmalarına devam etti. Çeşitli müzik topluluklarıyla Berkeley, Harvard ve diğer üniversitelerde konserler verdi. 2004 yılında müzikoloji doçenti oldu. Çalışmalarını tarihsel müzikoloji üzerine yoğunlaştırdı. 2013 yılında Profesör kadrosuna atandı. Kurucularından olduğu Avaze ve Edvar topluluklarında vokal ve kemençe icracısı olarak yer aldı. 2014 yılında İTÜ Osmanlı/Türk Müziği Araştırmaları Grubu’nu (OTMAG) kurdu. Grubuyla beraber, 20. yüzyılın başat aktörlerinden Ali Rifat Çağatay, Rauf Yekta Bey ve Dürrü Turan özel arşivleri üzerine çalışmalar yaptı. OTMAG; tarihsel müzikoloji temelli diğer disiplinlerle (edebiyat, tarih, siyaset bilimi, sosyoloji vd.) işbirliği içerisinde ulusal ve uluslararası platformlarda yazılı/sözlü sunumlar ve projelerde yer alarak, kendi tarih yazım ekolünü oluşturmayı amaçlamaktadır. Almanya Münster Üniversitesi’nde Corpus Musicae Ottomanicae Merkezi’nin Avrupa Birliği Araştırma Projesinde danışmanlık yapmaktadır. Halen İTÜ TMDK Müzik Teorisi Anabilim Dalı’nda öğretim üyesidir.

Yayınlar: 2008 yılında Virginia Danielson’ınMısır’ın Sesi Ümmü Gülsüm Arap Şarkısı ve Yirminci Yüzyılda Mısır Toplumu çeviri (Cem Ünver ile), 2009’da Abdülbaki Nasır Dede’nin Müzik Yazısı “Tahririye”(Recep Uslu ile), 2012 yılında ise yayınlananüç kitabı mevcuttur: 18. Yüzyıl Osmanlı/Türk Müziği Çalışmaları, Mûsikî Risâleleri (Ankara Milli Kütüphane, 131 Numaralı Yazma), Yusuf Kırşehri’nin Müzik Teorisi, Itrî İzleri (Ali Tan ve Recep Uslu ile) Balat, İstanbul. 2017 yılında Musikinin Asri Prensi Ali Rifat Çağatay ve 2018 yılında ise Rauf Yekta Bey’in Musiki Antikaları OTMAG araştırma grubu ürünleridir.