elif-ozden

Öğretim Üyesi/Elemanı Adı Soyadı:

Elif Özen

Unvan Bilgileri, Bölümü:

Araş. Gör. / Müzikoloji Bölümü

Çalışma Alanları:

Müzikal semiyotik, makam müziği analizi

Mezun Olunan Lisans/YL/Doktora Programı:

Yüksek Lisans: Etnomüzikoloji, İTÜ Dr. Erol Üçer Müzik İleri Araştırmaları Merkezi
Lisans: Müzikoloji Lisans Programı, İTÜ, 2016;
Lisans: Matematik Lisans Programı, Kocaeli Üniversitesi, 2012;

İTÜ E-posta Adresi:

ozeneli@itu.edu.tr

Web Adresi (Kişisel ya da Akademik):

 

Biyografi:

Kocaeli Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik bölümünden 2012 yılında ve İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Mûsikisi Devlet Konservatuarı’nın Müzikoloji bölümünden 2016 yılında mezun oldu. 2016 senesinde başladığı İTÜ Dr. Erol Üçer Müzik İleri Araştırmaları Merkezi (MİAM)’da etnomüzikoloji bölümünde yüksek lisans öğrenimine devam etmektedir. Aynı zamanda İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuarı Müzikoloji bölümünde araştırma görevlisidir. Lisans bitirme çalışmasını Ozan Baysal danışmanlığında “Word Painting Instances in Mevlevi Music” başlığıyla yazmıştır. Bu çalışma sonrasında, 2018’in Ekim ayında tamamlanan Ozan Baysal’ın yürütücüsü olduğu “Mevlevi Ayinleri’nde Söz Boyama” adlı Tübitak projesinde bir yıl boyunca çalışmıştır. Bu projenin çıktılarından biri olarak, Porte Akademik dergisinde “Mevlevi Ayinleri’nde Söz Boyama İzleri” isimli makalesi yayınlanmıştır (Özen&Baysal, 2017). Aynı projenin diğer bir çıktısı olarak, IX. Hisarlı Ahmed Sempozyumu’nda “Beste-i Kadim’lerden Dede Efendi’ye Mevlevi Ayinleri’nde Söz Boyama” adlı bildiri sunmuş ve tam bildiri metni de sempozyumun kitapçığında yayınlanmıştır (Özen, Demirtaş, Baysal, 2018). Müzikoloji alanındaki akademik çalışmalarının yanısıra, klasik kemençe öğrenimine Mahinur Özüstün ve Emre Erdal ile devam etmektedir.

  1. 1) Özen, E. Baysal, O. Mevlevi Ayinleri’nde “Söz- Boyama” İzleri. Porte Akademik Müzik ve Dans Araştırmaları Dergisi. Sayı: 16. 2017.
  2. Özen, E., Demirtaş, S., Baysal, O. Beste-i Kadimler’den Dede Efendi’ye Mevlevi Ayinlerinde Söz Boyama. IX. Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu Tam Bildiri Kitabı. 2018.