eylul-dogan

Öğretim Üyesi/Elemanı Adı Soyadı:

Eylül Doğan

Unvan Bilgileri, Bölümü:

Araş. Gör. / Müzikoloji

Çalışma Alanları:

Tarihsel Müzikoloji, Etnomüzikoloji

Mezun Olunan Lisans/YL/Doktora Programı:

Doktora: Müzikoloji Programı, İstanbul Teknik Üniversitesi,devam ediyor
Yüksek Lisans: Müzikoloji Programı, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2017;
Lisans: Müzik Eğitimi, Gazi Üniversitesi, 2015

İTÜ E-posta Adresi:

doganey@itu.edu.tr

Web Adresi (Kişisel ya da Akademik):

 

Biyografi:

2008-2011 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Bölümü Opera Anasanat Dalı'nda başlayan müzik eğitimini, 2015 yılında Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nin Müzik bölümünden mezun olarak tamamladı. Dört yıl boyunca hem Batı hem de Türk müziği teorisi üzerine çalıştı. Oya Akyıldız'la piyano, Fatih Bingöl’le klasik gitar çalıştı. Opera Sanatçıları Gökçen Gültek ve Serkan Kocadere’den şan, Bilgin Canaz'dan ney dersleri aldı. Altı ay Macaristan'da, Szeged Üniversitesi Müzik Bölümü’nde kendi alanı olan ses kullanım teknikleri üzerine çalışmalar gerçekleştirdi, workshop ve eğitim seminerlerine katıldı. Farklı projelerde, ulusal ve uluslararası konserlerde solist veya korist olarak görev aldı. Yüksek lisans eğitimine, 2015 yılında kazandığı İTÜ TMDK Müzikoloji bölümünde devam etti. Tezini, göç ve kültürel kimlik açısından incelediği Yunanistan’da popüler olan ve iki dilde söylenen geleneksel Türkçe-Rumca şarkılar üzerine yaptı. Halen araştırma görevlisi olarak çalıştığı İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Müzikoloji bölümünde doktora eğitimine devam etmektedir ve ağırlıklı olarak Tarihsel Müzikoloji alanında çalışmalar yapmayı sürdürmektedir.