Zeynep Gonga Girgin

Öğretim Üyesi/Elemanı Adı Soyadı:

Zeynep Gonca Girgin

Unvan Bilgileri, Bölümü:

Doç. Dr. / Müzikoloji Bölümü

Çalışma Alanları:

Tarihsel Müzikoloji, Müzikoloji, Etnomüzikoloji, Etnokoreoloji

Mezun Olunan Lisans/YL/Doktora Programı:

Doktora: Müzikoloji ve Müzik Teorisi Doktora Programı, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2012;
Yüksek Lisans: Müzik Yüksek Lisans Programı, Etnomüzikoloji, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2006;
Lisans: Temel Bilimler Bölümü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2002

İTÜ E-posta Adresi:

zgoncat@itu.edu.tr

Web Adresi (Kişisel ya da Akademik):

 

Biyografi:

1978'de İstanbul'da doğdu. İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı, Temel Bilimler bölümünü bitirdi. Etnomüzikoloji masterı ve Müzikoloji doktorası yaptı. 2006 yılında Tarihsel Müzikoloji alanında Müziği Yazmak isimli çalışmasını yayımladı. Master ve doktora eğitimleri süresince yöneldiği kültürel çalışmalar alanında, kimlik, kültür politikaları, etnisite, performans teorileri gibi konularda çeşitli makaleler yayımladı, uluslararası sempozyumlara katıldı. Yurtdışında Roman Dansı üzerine atölye çalışmaları yaptı, birçok konserde icracı ve yorumcu olarak yer aldı. İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Müzikoloji Bölümünde öğretim üyesidir ve bu alanlarda dersler vermektedir.