eray-comert

Öğretim Üyesi/Elemanı Adı Soyadı:

Eray Cömert

Unvan Bilgileri, Bölümü:

Dr. Öğr. Üyesi / Müzikoloji Bölümü

Çalışma Alanları:

Müzikoloji, âşık musikisi, Anadolu müzik kültürleri

Mezun Olunan Lisans/YL/Doktora Programı:

Doktora: Müzikoloji ve Müzik Teorisi Doktora Programı, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2017;
Yüksek Lisans: Türk Müziği Yüksek Lisans Programı, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2011;
Lisans: Müzikoloji Bölümü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2008

İTÜ E-posta Adresi:

comerter@itu.edu.tr

Web Adresi (Kişisel ya da Akademik):

http://akademi.itu.edu.tr/comerter/

Biyografi:

İlk ve orta öğrenimini Kastamonu’da tamamladı. İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Müzikoloji Bölümü’nde lisans eğitimini, aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yüksek lisans ve doktora eğitimlerini tamamladı. Özel ve resmi kuruluşlarda bağlama ve Türk Halk Müziği dersleri verdi. Çeşitli topluluklarla yurtiçi ve yurtdışında konserlere katıldı. Kastamonu başta olmak üzere, Batı Karadeniz Bölümü’nün muhtelif yörelerinde halk müziği ve halk kültürü konularında alan araştırmaları yaptı. Çeşitli ulusal ve uluslararası sempozyumlarda bildiriler sundu. 2011’de tamamladığı yüksek lisans tezi, Çanakkale Savaşı’nın 100. yıldönümü dolayısıyla, 2015 yılında Çanakkale Türküsü: Melodik Varyantlar Üzerine Analitik Bir İnceleme başlığıyla İTÜ TMDK Yayınları arasında yayımlandı. Çeşitli ulusal ve uluslararası dergilerde Anadolu müzik kültürleri, âşık musikisi, çokkültürlülük, halk ezgilerinde varyant ilişkileri ve erken Cumhuriyet dönemi müzik politikaları üzerine çalışmaları yayımlandı. 2017 yılından itibaren Porte Akademik Müzik ve Dans Araştırmaları Dergisi’nin yayın editörlüğünü üstlendi. Halen İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Müzikoloji Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.