belma-kurtisoglu

Öğretim Üyesi/Elemanı Adı Soyadı:

Belma Oğul Kurtişoğlu

Unvan Bilgileri, Bölümü:

Prof. Dr. / Müzikoloji Bölümü

Çalışma Alanları:

Sistematik müzikoloji, Etnomüzikoloji, Etnokoreoloji

Mezun Olunan Lisans/YL/Doktora Programı:

Doktora/Sanatta Yeterlilik: Müzikoloji ve Müzik Toerisi, İTÜ, 2008;
Yüksek Lisans: Türk Halk Oyunları, İTÜ, 2003;
Lisans: Sosyoloji, Boğaziçi Üniversitesi, 1989

İTÜ E-posta Adresi:

kurtisogl1@itu.edu.tr

Web Adresi (Kişisel ya da Akademik):

https://istanbultek.academia.edu/BelmaKurtisoglu

Biyografi:

Müzik ve dans alanında göç, kimlik, mekan, duygular ve politika çerçevesinde yayınları, başta Balkanlar ve Trakya bölgesi olmak üzere alan araştırmaları bulunmaktadır. Vatanlararası göç, sosyal ve sanatsal sahne kavramlarını önerdiği makale ve bildirilerinin yanı sıra Sanat Sosyolojisi kitabının içerisinde “Müzik Sosyolojisi: Max Weber’in Müzik Sosyolojisindeki Yeri ve Doğu Müziğine Bakışı” (Dönence Yayınları, 2009), Aşrı Memleket: Trakya’nın Renkli Dünyası kitabı içerisinde “Dionysos’un mirası: Trakya Müzikleri” (İletişim Yayınları, 2017) bölümleri ile yer almıştır. Music in the Social and Behavioral Sciences: An Encyclopedia’ da (Sage Publications, 2014) “Etnomerkeziyetcilik” ve “Sosyoekonomik Sınıf” maddelerini, Encyclopaedia of Islam’da (Brill, 3rd Edition, 2018) Halay maddesini yazmıştır. İTÜ BAP destekli projelerdeki çeşitli görevlerinin yanısıra AB Grundtvig programında proje yürütücüsü, AB Sınır Ötesi İşbirliği programında proje danışmanlığı görevlerini gerçekleştirmiştir. 2016 yılından bu yana Ritim Kolektif topluluğunda çeşitli perküsyon aletleri çalmaktadır. Birçok görevinin arasında 2010 yılından itibaren Porte Akademik Dergisi Yayın Kurulu üyeliği ve kurulduğu 2008 yılından bu yana ICTM Güneydoğu Avrupa Müzik ve Dans Çalışma grubunda aktif üyeliği vardır.