suleyman-senel

Öğretim Üyesi/Elemanı Adı Soyadı:

Süleyman Şenel

Unvan Bilgileri, Bölümü:

Sanatçı Öğr. Gör. / Müzikoloji Bölümü

Çalışma Alanları:

Türk Halk Müziği

Mezun Olunan Lisans/YL/Doktora Programı:

Sanatta Yeterlilik: Türk Müziği Sanatta Yeterlilik Programı, İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1992;
Yüksek Lisans: Türk Halk Müziği Yüksek Lisans Programı, İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Musiki Ana Bilim Dalı, 1988;
Lisans: Temel Bilimler Bölümü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 1986.

İTÜ E-posta Adresi:

senelsu@itu.edu.tr

Web Adresi (Kişisel ya da Akademik):

 

Biyografi:

İstanbul’da doğdu [1963]. İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı’ndan mezun oldu [1986]. İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Musiki Ana Sanat Dalı Türk Halk Musikisi Alanında “Yüksek Lisans” [1988] ve “Sanatta Yeterlik” eğitimini tamamladı [1992].

İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı’nda; 1986 yılından itibaren eğitimci olarak Ortaöğrenim ve Lisans; İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Lisansüstü düzey öğrencilerine: "Türk Halk Musikisi Bilgileri", "Alan Araştırma Metotları", "Analitik Türk Halk Müziği", "Araştırma Yöntemleri", "Etnomüzikolojiye Giriş", "Folklor ve Etnografya", "Geleneksel Drama Sanatı ve Müzik" gibi dersler başta olmak üzere; "Müzik Terminolojisi", "Müzik Yayıncılığı", "Türk Dünyası'nda Âşık Sanatı", "Türk Dünyasında Müzik Gelenekleri", "Türk Halk Müziği Literatürü", "Eser Analizi" ve "Geleneksel Müziklerde Transkripsiyon" vb. gibi dersler verdi.

Müzikoloji Bölümü’nde Etnomüzikoloji ve Müzikoloji Anabilim Dalı Başkanlıkları görevlerini de üstlendi.

Ulusal ve uluslararası kongre, sempozyum, panel ve seminerlere katıldı, konferanslar verdi. Araştırmaları ve fikri yazıları yanında bir kısım makale/kitapları hakkında kritikler yayımlandı.

Ülkemizin çeşitli yörelerinde; ayrıca, Azerbaycan ve Kazakistan'da folklorik müzik derlemeleri yaptı. Saha araştırmalarında 2000’i aşkın ezgi ve folklorik/etnografik materyal derledi; bir kısmını notaya aktardı.

Anonim halk müziği/Âşık müziği, müzik materyalleri barındıran ses arşivleri ve genel müzik eğitim sistemleri üzerinde çalıştı.

Yurt içi ve yurt dışında çeşitli topluluklarla konserlere katıldı; kültürel amaçlı açıklamalı konserler ve kültür–sanat ağırlıklı programlar hazırlayıp sundu ve yönetti. "Yayıma hazırlayan", "repertuvar seçici", "müzik yönetmeni" ve "danışman" olarak müzik albümü çalışmalarında bulundu.

TRT'de, "Halk Müziğimiz” ve "Türkü Yazıları" adıyla açıklamalı radyo programlarını hazırladı ve sundu. Ayrıca "Bengi", "Yöresel Müziğin Ustaları", “AnadoluErleri(Seymenler-Yârenler-Ahiler)”, "Sesler, Zamanlar, Şarkılar" ve "Virtüözler (Enstrumanın Ustaları)" başta olmak üzere pek çok televizyon programı ve belgesele danışmanlık yaptı.

Süleyman Şenel; 100'ü aşkın makalenin ve ayrıca "telif eser sahibi"/"yayına hazırlayan"/"hazırlayan" olarak 25 kitabın sahibidir.