deniz-gunes

Öğretim Üyesi/Elemanı Adı Soyadı:

Deniz Güneş

Unvan Bilgileri, Bölümü:

Dr. Öğr. Üyesi / Ses Eğitimi Bölümü

Çalışma Alanları:

Türk Halk Müziği Repertuvarı, Bağlama Eğitimi, Alevî-Bektaşî Müzikleri, Ağız-hançere teknikleri

Mezun Olunan Lisans/YL/Doktora Programı:

Doktora: İTÜ Sosyal Bilimler enstitüsü Müzikoloji ve Müzik Teorisi Doktora Programı 2014.
Yüksek Lisans: Haliç Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Müziği Yüksek Lisans Programı 2006.
Lisans: İTÜ Türk Musikisi Devlet konservatuarı Çalgı Eğitimi Bölümü 1998

İTÜ E-posta Adresi:

gunesde@itu.edu.tr

Web Adresi (Kişisel ya da Akademik):

denizgunes8476@gmail.com

 

İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı lisans mezuniyetinin hemen ardından yüksek lisans programında “Çorum Yöresi Bozlakları”, doktora programında “Alevî-Bektaşî İnancında Zakirlik Geleneği” ilgili çalışmalarını sunarak doktor oldu.

Yurt içi ve yurt dışında bir çok konser, proje, workshop, eğitim ve seminer veren Deniz Güneş, Ulusal/uluslararası kongre ve sempozyumda bildiri sundu, bilimsel kuruluşlarda üyelik, uluslararası dergide hakemlik yaptı, panel sunumları ve yarışma jüriliği görevlerinde bulundu. Albüm çalışmalarında yönetmen ve eşlikçi olarak katkıda bulundu. TRT İstanbul Radyosu’nda bağlama sanatçısı olarak görev yaptı [2003-2005].

Belçika/Gent’te 2016 ve 2017 yılında iki tane olmak üzere “Uluslararası Bağlama Festivali”ni projelendirip uluslararası arenada icra edilmesi hususunda çalışmalarda bulundu. Almanya/Berlin’de Uluslararası Bağlama Sempozyumuna katıldı [2013]. İsviçre, Belçika, Almanya, İsveç, Hollanda vd. ülkelerde bağlama eğitimi ve konserler verdi. Kazakistan Uluslar arası Gasırlar (asırlar) Sazı Halk Çalgı Orkestraları Festivalinde katıldığı topluluğu ile birincilik ödülü aldı. “Tokat Türküleri ve Oyun Havaları” ve “Gülü Bardağ İçinde” adlı iki kitabın bölümlerine katkı sunan Güneş, Anadolu Alevî-Bektaşî Müzik Geleneği üzerine çalışmalarını sürdürmektedir. Aynı zamanda çalıp-okuma geleneğinin temsilcilerinden olan Güneş, katıldığı konser, Tv ve Radyo programlarında bu özelliğini sergilemektedir.

MEB GSL “Bağlama Ders Kitabı” editörlüğü ve akademik Bakış Uluslararası Sosyal Bilimler Hakemli e-dergisi hakemliğini devam ettiren Güneş, İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı’ndaki görevini sürdürmektedir. Çiğdem Özçamur Güneş ile evli ve iki çocuk babasıdır.