tugcem-kar

Öğretim Üyesi/Elemanı Adı Soyadı:

Tuğçem Kar

Unvan Bilgileri, Bölümü:

Öğr. Gör. Dr. / Ses Eğitimi Bölümü

Çalışma Alanları:

Ses Eğitimi, Ses Fizyolojisi, Sesin Doğal ve Sürdürülebilir Kullanımı, Ses ve Kişilik, Ses Eğitiminde Bedensel Farkındalık, Devinimsel Ses Egzersizleri

Mezun Olunan Lisans/YL/Doktora Programı:

Doktora:Müzik Öğretmenliği Programı (Ses Eğitimi) – Marmara Üniversitesi, 2020;
Yüksek Lisans: Sahne Sanatları Bölümü Opera Ana Sanat Dalı – İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı, 2012;
Yüksek Lisans: Müzik Öğretmenliği Programı (Ses Eğitimi) – Marmara Üniversitesi, 2008;
Lisans: Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı – Marmara Üniversitesi, 2006.

İTÜ E-posta Adresi:

tkar@itu.edu.tr

Web Adresi (Kişisel ya da Akademik):

-

Biyografi:

1984 yılında Tekirdağ’da doğdu. 2002 yılında İstanbul Avni Akyol Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi’nden piyano ve keman ana dalı ile mezun oldu. 2000-2004 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı’nın Yarı Zamanlı Opera Ana Sanat Dalı Koro Şarkıcılığı programında şan çalışmalarına Prof. Şebnem Ünal ile başladı.

2003 yılında 2. olarak kazandığı Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi – Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı’nda piyano, viyola eğitimi ve pedagojik formasyon alarak 2006 senesinde birincilikle mezun oldu.

2002 yılında Selman Ada’nın bestelediği, Çetin İpekkaya’ nın Rejisörlüğünü yaptığı “Aşk-ı Memnu” operasında “Nihal” rolünü üstlendi. 2003 yılında Orhan Şallıel’ in bestelediği, Murat Göksu’nun Rejisörlüğünü yaptığı “Kuva-i Milliye” operasında “Erkek Çocuk” rolünü üstlendi.

2008 yılında Marmara Üniversitesi’nde “Bir Eğitim Modeli Olarak, Köy Enstitülerinde Müzik Eğitiminin İncelenmesi ve Şarkı Dağarcığının Kullanılabilirliği” başlıklı yüksek lisans tezini tamamladı. 2008-2009 yıllarında “Semiha Berksoy Opera Vakfı Çocuk Korosu” nu Prof. Dr. Yücel Elmas ile çalıştırdı. 2012 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı’nda “Enstrüman Eğitiminin Ses Eğitimi Üzerindeki Etkisi” başlıklı ikinci yüksek lisans tezini tamamladı. 2007 – 2018 yılları arasında sözleşmeli öğretim elemanı olarak Marmara Üniversitesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı’nda Ses Eğitimi derslerini üstlendi. 2019 yılı itibariyle İTÜ–Türk Müziği Devlet Konservatuarı Ses Eğitimi Bölümü’nde öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır. 2020 yılı Ocak ayında “Ses Eğitiminde Bedensel Farkındalık ve Devinimsel Ses Egzersizlerinin Kullanımı: Eylem Araştırması” başlıklı doktora tezini tamamlamıştır. Temmuz 2020’de basılan “Ses Eğitiminden Sahneye” isimli kitapta bölüm yazarlığı yapmıştır.