erhan-uslu

Öğretim Üyesi/Elemanı Adı Soyadı:

Erhan Uslu

Unvan Bilgileri, Bölümü:

Öğr. Gör. / Ses Eğitimi Bölümü

Çalışma Alanları:

Müzik Teorisi, Etnomüzikoloji, Türk Halk Müziği, Orta Anadolu Abdal Müziği, Ağız ve Hançere, Vokal Performans, Bağlama 

Mezun Olunan Lisans/YL/Doktora Programı:

Doktora: Müzikoloji ve Müzik Teorisi Doktora Programı, İTÜ, (Tez Aşaması);
Yüksek Lisans: Müzikoloji Yüksek Lisans Programı, Kocaeli Üniversitesi, 2014;
Lisans: Ses Eğitimi Bölümü, İTÜ TMDK, 2012;
Lisans: Temel Bilimler Bölümü, İTÜ TMDK, 2012

İTÜ E-posta Adresi:

uslue@itu.edu.tr

Web Adresi (Kişisel ya da Akademik):

 

Biyografi:

 

Erhan Uslu, Konya’nın Akşehir ilçesinde doğdu. Müziğe küçük yaşlarda babasının teşvikiyle başladı. İlk ve orta öğrenimini Akşehir’de tamamladı. 2006 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Temel Bilimler Bölümüne girmeye hak kazandı. Konservatuvar eğitimi sürecinde başta Can Etili ve Erol Parlak olmak üzere, alanında uzman hocalardan “Türk Halk Müziği Repertuvarı”, “Ses Eğitimi”, “Bağlama” ve “Yorum” dersleri aldı. Ses sanatçılarına stüdyo ve sahne çalışmalarında sazıyla eşlik etti. Çalıp okuma geleneğini benimseyerek sanat profilini oluşturan Uslu, yurt çapında çeşitli TV ve radyo programlarına konuk olarak katıldı, solo konserler verdi.

2011 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musîkisi Devlet Konservatuarı Temel Bilimler bölümünden, İTÜ TMDK Çift Anadal Programı kapsamında başladığı Ses Eğitimi Bölümünün Türk Halk Müziği Ana Sanat Dalından da 2012 yılı itibariyle mezun olarak iki adet lisans diploması aldı. 2011 yılında Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müzikoloji Yüksek Lisans Programında başladığı eğitimini, 2014 yılında “Orta Anadolu Abdallarının Saz ve Vokal İcra Özelliklerinin Çözümlenmesi: Neşet Ertaş Örneği” adlı teziyle tamamlayarak mezun oldu. 2012-2014 yılları arasında İTÜ TMDK Ses Eğitimi bölümünde misafir Öğretim Görevlisi olarak çalıştı. 2014 yılı itibariyle açılan Araştırma Görevlisi kadro sınavını kazanarak, Ses Eğitimi bölümünde Araştırma Görevlisi olarak göreve başladı. Aynı yıl İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müzikoloji ve Müzik Teorisi Doktora programına kabul edildi.

Avrupa’nın Almanya, Avusturya, Belçika ve Fransa gibi ülkelerinin önemli konser salonlarında solo performanslar sergiledi. 2015 yılının Eylül ayında Kazakistan’ın Almatı şehrinde düzenlenen “Gasırlar Sazı Festivali”ne saz ve ses icracısı olarak katıldı. 2016 ve 2017 yıllarının Şubat aylarında Belçika’da düzenlenen “Bağlama Festivali’nde” çalıp söyleme geleneği üzerine solo ve grup performansları sergiledi. Belçika ve Almanya’da Orta Anadolu Abdal müziği üzerine workshop etkinlikleri yaptı.

Halen sanatsal faaliyetlerini yürütmekte, İTÜ SBE Müzikoloji ve Müzik Teorisi Doktora programında tez aşamasında eğitimine devam etmekte ve İTÜ Türk Musîkisi Devlet Konservatuarı Ses Eğitimi Bölümünde Araştırma Görevlisi olarak görev yapmaktadır.