funda-kurt

Öğretim Üyesi/Elemanı Adı Soyadı:

Fidan Kurt Kasapbaşı

Unvan Bilgileri, Bölümü:

Öğr. Gör. / Ses Eğitimi Bölümü

Çalışma Alanları:

Ses Eğitimi, Koro Eğitimi ve Yönetimi, Ses Sağlığı

Mezun Olunan Lisans/YL/Doktora Programı:

Yüksek Lisans: Müzik Yüksek Lisans Programı, Kocaeli Üniversitesi, 2004;
Lisans: Müzik Eğitimi Bölümü, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi, 2000;
Lisans: İstanbul Devlet Konservatuarı Yarı Zamanlı Opera Şan, 2000.

İTÜ E-posta Adresi:

kurtfi@itu.edu.tr

Web Adresi (Kişisel ya da Akademik):

fidankurt@gmail.com

Biyografi:

1979 yılında Almanya’da doğdu. 1996 yılında Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Müzik Bölümü ile İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Yarı Zamanlı Opera-Şan Bölümü’ne kabul edildi. 2000 yılında her iki okuldan da başarıyla mezun oldu. 2001 yılında Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü’nde öğretim görevlisi olarak çalışmaya başladı. 2004 yılında Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde “Bedensel ve Zihinsel Gevşeme Tekniklerinin Ses Eğitiminde Kullanılabilirliliği” konulu tezi ile yüksek lisans çalışmasını tamamladı. 2003-2007 yılları arasında Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı’nın ses hastalıkları ile ilgili yaptığı çalışmalara ses eğitimcisi olarak katıldı.

2012 yılında Kocaeli Üniversitesi’nden İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı kadrosuna geçti. Her iki okulda bulunduğu süre boyunca solist ve koro şefi olarak yurt içinde ve yurt dışında sayısız konserler verdi; sempozyum, kongre, panel ve master classlara katıldı.

2015 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Ses Eğitimi Bölümü Korosu’nu çalıştırmaya başladı. Bu Koroyla 21. Türkiye Polifonik Korolar Şenliği tarafından “Halk Müziği yorumlamada Başarı”; 2018 yılında 3. Uluslararası Pamukkale Üniversitesi Korolar Şenliği tarafından “Çok Sesli Halk Müziği Yorumlama”, “Sololu Yapıt Yorumlama”, “Eser Yorumlamada Koro ve Şef Uyumu” ödüllerine layık görüldü.

Halen aynı kurumda Ses Eğitimi derslerine girmekte, gelenekselden evrensele uzanan sanat anlayışıyla akademik ve sanatsal faaliyetlerine devam etmektedir