esin-senturk

Öğretim Üyesi/Elemanı Adı Soyadı:

Ayşe Esin Şentürk

Unvan Bilgileri, Bölümü:

Sanatçı Öğr. Gör. / Ses Eğitimi Bölümü

Çalışma Alanları:

Türk Halk Müziği, Ağız ve Hançere Teknikleri,Üslup ve Repertuarı,Zeybekler,Repertuar Hazırlama Teknikleri,

Mezun Olunan Lisans/YL/Doktora Programı:

Yüksek Lisans: Türk Müziği Yüksek Lisans Programı, İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1990;
Lisans: Temel Bilimler Bölümü THM Ana Sanat Dalı, Kültür Bakanlığı Türk Musikisi Devlet Konservatuarı, 1981

 

İTÜ E-posta Adresi:

esinsenturk@itu.edu.tr
esinturk70@hotmail.com

Web Adresi (Kişisel ya da Akademik):

 

Biyografi:

Yüksek lisansını İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsünde tamamladı. Ses Eğitimi Bölümü Türk Halk Müziği Ana Sanat Dalı Başkanlığı görevi yaptı.(1987-1997 3 dönem)TMDK Çalgı Bölümü Başkan Yardımcılığı( 2000) görevi yaptı.

Açıklamalı Zeybekler, Açıklamalı Semahlar üzerine çalışmalar yaptı. YapıKredi Bankası Arşiv Çalışması Yurttan Sesler 5 CD korist ve solist olarak görev aldı. Yurt dışı ve yurt içinde çeşitli üniversite ve konser salonlarında, radyo ve tv programlarında solist- korist olarak konserler verdi.

Baraklara Genel. Bakış- Türk Halk Müziğindeki Yeri (Motif Dergisi 2006) ,Gurbet Havalarının Türk Halk Müziğindeki Yeri (Motif dergisi 2002),Türk Halk Müziğinde Terminolojinin Önemi(Motif dergisi2000) makaleleri yayınlandı.2000 yılında İtü tarafından açılan Bakırköy İspirtohane Kültür Merkezinde; Sanat Programları Genel Koordinatörlüğü görevine görevlendirildi.

Halen İtü Türk Müziği Devlet Konservatuarı ve İTÜ İspirtohane Kültür Merkezinde görevlerine devam etmektedir.