gozde-colakoglu

Öğretim Üyesi/Elemanı Adı Soyadı:

Gözde Çolakoğlu Sarı

Unvan Bilgileri, Bölümü:

Prof. Dr. / Müzikoloji Bölümü

Çalışma Alanları:

Tarihsel Müzikoloji, Makam Teorisi, Türk Makam Müziği Tarihi, Organoloji, Kemençe

Mezun Olunan Lisans/YL/Doktora Programı:

Doktora: Müzikoloji ve Müzik Teorisi, İTÜ Sosyal Bilimsel Enstitüsü, 2008.
Yüksek Lisans: Türk Müziği, İTÜ Sosyal Bilimsel Enstitüsü, 2003.
Lisans: Çalgı Eğitim Bölümü, İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı, 2000.

İTÜ E-posta Adresi:

colakoglug@itu.edu.tr

Web Adresi (Kişisel ya da Akademik):

http://akademi1.itu.edu.tr/colakoglug/

Biyografi:

Gözde Çolakoğlu Sarı yurt içi ve yurt dışında çeşitli kongre, sempozyum, panel ve seminerlere bildirileri ile katılımının yanı sıra, yine yurt içi ve yurt dışında çeşitli koro ve orkestralarda kemençe icracısı, şefve genel sanat yönetmeni olarak görev almıştır. Ulusal ve uluslararası araştırma projelerinde yürütücü, araştırmacı ve danışman olarak bulunmuş, makaleleri ulusal ve uluslararası hakemli ve indeksli dergilerde yayınlanmıştır. 

20 Kasım 2014’te Türkiye’de ilk kez Müzikoloji Bölümlerini bir araya getirdiği “1. Müzikoloji Bölümleri Çalıştayı”nı düzenlemiş ve ardından çalıştaya ait kitabı yayına hazırlamıştır (Mart 2015). “Anadolu’dan Balkanlara Kemençe” başlıklı kitabını Atina, Selanik, Girit, Batı Karadeniz ve Teke Yöresinde yaptığı alan çalışmaları doğrultusunda Haziran 2016’da yayınlamıştır. Ayrıca konuyla ilgili yayınlanan pek çok makalesinden biri Prof. Şehvar Beşiroğlu ile birlikte hazırladığı “How to Make a Kemence” başlıklı makaledir ve “The Strad” dergisinde yayınlanmıştır (Temmuz 2007). 

Lisans ve Lisansüstü seviyede “Tarihsel Müzikoloji”, “Müzik Tarihi” ve “Makam Teorisi” içerikli dersleri yürütmektedir. “Osmanlı-Türk Müziğinde Padişahların İzleri”, “19. Yüzyıl Batılılaşma Hareketlerinin Osmanlı- Türk Müziğine Yansımaları”, “Türk Müziği Tarihi Yazılabilir mi”, “Geleneğin Yeniden İcadı Ve Türk Müziği’nde Bir Modernist: Hüseyin Saadettin Arel”, “1000 Yıllık Bir Geleneğin Bugünkü Tecelliyatı: Türk Makam Müziği Eğitim Sistemi Üzerine” başlıklı çalışmaları alanında yazdığı makaleler arasındadır. Ayrıca makam teori tarihi ve eğitimine ilişkin kitabı hazırlık aşamasındadır.

İTÜ BAP birimi tarafından desteklenen “Türk Müziği Yaylı Çalgı Ailesi Kemençe Kuartet” başlıklı projenin yürütücüsüdür ve birbirinden farklı boylardaki kemençeler yapım aşamasındadır (Aralık 2018).

 Mesleki yaşamı boyunca çeşitli idari görevler üstlenmiş, Müzikoloji Bölüm Başkan Yardımcılığı, İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Yönetim Kurulu Üyeliği, İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müzikoloji Program Koordinatörlüğü, İTÜ KKTC Rektör Danışmanlığı gibi görevleri yürütmüş ve halen yürütmeye devam etmektedir.